Brenguļu pagasts

Esi Aktīvs

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Brenguļu Jauniešu dome”
Finansējums:
Kopējais finansējums 15274.67 LVL, t.sk. publiskais finansējums 13747.20 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, ar mērķi dažādot sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību Brenguļu pagasta iedzīvotājiem, uzlabojot sporta inventāra bāzi, tādējādi veicinot vietējiem iedzīvotājiem labi pavadīt savu brīvo laiku, atpūsties un attīstīt savas fiziskās dotības.

Ja mums labi klājas, jūtamies kā mājās

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Avotkalni”
Finansējums:
ELFLA – 3735 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros izveidots bērnu dienas centrs - vieta, kur brīvajā laikā sākumskolas bērniem skolotāju vadībā ir iespēja darboties ar dažādiem informācijas avotiem - grāmatām, enciklopēdijām, mūsdienīgām tehnoloģijām, spēlēt aizraujošas spēles, darboties interešu grupās, rīkot konkursus.

Dienas centrā ir izvietota neliela bibliotēka, attīstošās spēles, komplekts dabaszinību eksperimentiem, dators.

Tauta tērpi un mūzikas aparatūra Brenguļu pagasta deju kolektīvam Dzieti” un Tautas tērpu kolekcijas papildinājums un inventārs ikdienas darbam Brenguļu pagasta deju kolektīvam „Dzieti”

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Dzieti Beverīnai”
Finansējums:
ELFLA – 5375 EUR un 3723 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Beverīnas novada Brenguļos kopš 2011. gada darbojas vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Dzieti”.

Kolektīvu caurvij latviskā dzīvesziņa, un to apliecina ar dažādu projektu atbalstu darinātie tautas tērpi. Izvēloties tērpus, meklēti etnogrāfiski pareizi salikumi, pētīta to nozīme, lai atbilstoši atspoguļotu „Dzietu” būtību.