Esi Aktīvs

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Brenguļu Jauniešu dome”
Finansējums: 
Kopējais finansējums 15274.67 LVL, t.sk. publiskais finansējums 13747.20 LVL
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, ar mērķi dažādot sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību Brenguļu pagasta iedzīvotājiem, uzlabojot sporta inventāra bāzi, tādējādi veicinot vietējiem iedzīvotājiem labi pavadīt savu brīvo laiku, atpūsties un attīstīt savas fiziskās dotības.