Virešu pagasts

Tautas tērpu kolekcijas papildinājums

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Pagasta attīstības grupa Vireši”
Finansējums:
ELFLA – 4268 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Virešu pagastā līdz ar Saieta nama rekonstrukcijas pabeigšanu 2009.gadā radās iespēja veidoties un darboties pašdarbības kolektīviem. Izveidojās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, kas jau piedalījies savos pirmajos deju svētkos Rīgā. Lai kolektīvs varētu uzstāties, dejot skatēs un piedalīties svētkos, pagasta pašvaldība un paši dejotāji sarūpēja savus pirmos tautas tērpus. Jau pavasarī bija skaidrs, ka dejot vēlme nezudīs arī pēc deju svētkiem.

Saieta nama aprīkojuma un inventāra iegāde

Projekta īstenotājs:
Virešu pagasta pārvalde
Finansējums:
ELFLA - 12479 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

2009.gadā tika rekonstruēts un izremontēts Virešu saieta nams. Ar LEADER projekta atbalstu tam iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs, kā arī sporta inventārs(novuss, galda teniss).

Brīvs un darbīgs

Projekta īstenotājs:
Biedrība Pagasta attīstības grupa “Vireši”
Finansējums:
ELFLA - 13669 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Veicot pagasta iedzīvotāju aptauju 2011.gadā, tika noskaidrotas viņu idejas un vēlmes par to, kas Virešu pagastā būtu jāuzlabo, jāpilnveido un jārealizē. Visvairāk minētā problēma – nepietiekamas brīvā laika pavadīšanas iespējas un vēlme apgūt jaunas prasmes. Cilvēki izteica vēlmi nodarboties ar kokapstrādi, bet trūka atbilstošu telpu un instrumentu, nebija atbilstošas telpas kopā sanākšanām, semināru rīkošanai. Nepietiekama atpūtas un kultūras infrastruktūra, nepieciešamība pēc bērnu rotaļu laukuma u.c..