Grundzāles pagasts

Grundzāles brīvdabas estrāde

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome, Grundzāles pagasta pārvalde
Finansējums:
Kopējais finansējums 44311.92 LVL, t.sk.publiskais finansējums 17567.00 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

2012.gadā pēc arhitektes Sarmītes Spuldzenieces izstrādāta projekta tika uzbūvēta estrādes ēka ar jumtu un palīgtelpām.

Lai estrādes ēkas būvniecība būtu iespējama, iepriekš bija nepieciešama teritorijas meliorācija. Nauda meliorācijas cauruļu iegādei tika iegūta uzrakstot projekta pieteikumu Nīderlandes “Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” fondam (KNHM), bet cauruļu ieguldīšanu zemē paveica iedzīvotāji sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, rīkojot vairākas talkas.

Tautas tērpu un apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles pagasta kultūras namam

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada dome, Grundzāles pagasta pārvalde
Finansējums:
Kopējais finansējums LVL 6183.60, t.sk.publiskais finansējums 5110.41 LVL
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Iegādāti 12 jauni tērpu komplekti gan sievām, gan vīriem, 5 pāri sieviešu deju kurpju un 5 pāri vīriešu zābaku, kā arī apskaņošanas tehnika kultūras nama vajadzībām.

Skrejceļa izbūve Grundzāles sporta laukumā

Projekta īstenotājs:
Smiltenes novada pašvaldība
Finansējums:
ELFLA –19209 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Grundzāles sporta laukuma skrejceļa vienkāršota renovācija - esošā skrejceļa taisnās malas seguma ar pamatni nomaiņa.