Valkas pagasts

Āra vingrošanas laukuma ierīkošana Valkas pagastā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 5691,49 EUR, t.sk. publiskais finansējums 5122,34 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Radīt iespēju Valkas pagasta Sēļu un Lugažu ciemu iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot sporta aktivitāšu pieejamību.

Iegādāti un uzstādīti 2 komplekti – vingrošanas stieņi, līdztekas, pumpēšanās stieņi, vēderpreses soliņi, Zviedru sienas, horizontālās trepes, 8 soliņi Valkas pagastā Sēļu un Lugažu ciemos.

Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta Sēļos

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 3472,86 EUR, t.sk. publiskais finansējums 3125,58 EUR
Īstenotā rīcība:
Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Nodrošināt dzīves kvalitātes uzlabošanu un sadzīves pakalpojumu pieejamību Valkas pagasta Sēļu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.

Sēļos mājā "Māja 20", dzīvoklis 15: veļas istabas aprīkošana ar veļas mašīnu, veļas žāvētāju, ūdens sildītāju, nepieciešamo inventāru un pieņemamās telpas labiekārtošana ar mēbelēm (galds, krēsli, plaukts, drēbju pakaramais).

Lugažmuižas parka dīķa rekultivācija un apkārtnes labiekārtošana

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Traktorciems”
Finansējums:
ELFLA - 25551 EUR
Īstenotā rīcība:
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Lugažu muiža un parks ir Valkas pagasta pārvaldes īpašumā kopš 2008.gada, katru gadu šeit norisinās aizvien vairāk sporta un arī kultūras pasākumi, kuru norisei sevišķi svarīga ir apkārt esošās vides sakārtotība un pielāgotība. Parkā regulāri notiek tā sakopšanas darbi, taču ir viens objekts, kura sakārtošanu uzņēmās biedrība "Traktorciems"- muižas parka dīķis.

Radošu nodarbību iespējas Valkas pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Radošā grupa Lugaži”
Finansējums:
ELFLA – 1280 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Iegādāts inventārs dažādu kursu un apmācību organizēšanai – šujmašīna, spogulis, dators un printeris, baltā tāfele.