Biedri

Pašvaldības:
Apes novads (Gaujienas un Virešu pagasti)
Smiltenes novads (Grundzāles pagasts)
Valkas novads (Zvārtavas, Valkas, Ērģemes un Vijciema pagasti, Valkas pilsēta)
Strenču novads
Beverīnas novads
Burtnieku novads (Ēveles pagasts)

Uzņēmēji:
z/s "Liepiņas"(Valkas pagasts)
z/s "Bebri" (Gaujienas pagasts)
z/s "Kalna Birzlejas"(Zvārtavas pagasts)
z/s "Krustceles" (Valkas pagasts)
z/s "Lejas Rudzīši-Zvejnieki" (Gaujienas pagasts)
z/s "Krastiņi" (Valkas pagasts)
LPKS "Gaujiena" (Gaujienas pagasts)
SIA "Studija ACS" (Zvārtavas pagasts)
SIA "Koka rokdarbi"(Grundzāles pagasts)

SIA "Veloseifs" (Kauguru pagasts)

z/s "Vīciepi 1" (Plāņu pagasts)

 

Nevalstiskās organizācijas:
Biedrība "Mednieku klubs Jērcēni"
Biedrība "Iespēju durvis"(Trikātas pagasts)
Biedrība " Gaujienas Jāzepa Vītola fonds"
Biedrība "Pagasta attīstības grupa Vireši"
Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"(Valkas pilsēta)
Biedrība "Jauniešu klubs Pēda"(Valkas pilsēta)
Biedrība "Avotkalni" (Brenguļu pagasts)
Biedrība "Atbalsts Valkai"
Biedrība "Gaujas plostnieki"
Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds"
Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze
Biedrība "Cerības pakāpiens" (Seda)
Biedrība "Pāvulēni" (Ēveles pagasts)
Biedrība "Šūpolēs"(Strenči)

Biedrība "Brenguļu jauniešu dome"

Biedrība "Variācija" (Strenči)

Biedrība "Labāka rītdiena" (Kauguru pagasts)

Biedrība "Esam Jērcēniem"

Biedrība "Vītolēni"

 

Individuāli biedri:
Verners Pudāns
Vilmārs Katkovskis
Edmunds Mertens
Sanita Āboliņa
Vents Armands Krauklis
Dagnija Ūdre
Linda Krūmiņa
Rūta Zepa
Ilze Leicāne
Līga Ozoliņa
Kārlis Kārkliņš
Aija Freimane

Lauris Rozenbaks