Atbalsts

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākums "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts"

Projekta Nr. 22-00-A0190A-000019

Saņemts atbalsts 20 000 EUR SVVA stratēģijas sagatavošanai 2023. - 2027. gada plānošanas periodam

 

Projekta nosaukums: "Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”

Projekta numurs: 16-00-A019.400-000004

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma

19.4. „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

Biedrībai "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" piešķirtais finansējums visam periodam - 185 981,96 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests