Atbalsts

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervences

"Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"

apakšpasākums "VRG darbības nodrošināšana, iedzīvināšanas pārvaldība"

Projekts "Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" darbības nodrošināšana, iedzīvināšanas pārvaldība"

Projekta numurs: 23-00-C0LA19.4-000004

Biedrībai "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" piešķirtais finansējums visam periodam - 261 004,18 EUR

   

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 


 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākums "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai – Sagatavošanās atbalsts"

Projekta numurs: 22-00-A0190A-000019

Saņemts atbalsts 20 000 EUR SVVA stratēģijas sagatavošanai 2023. - 2027. gada plānošanas periodam

 


 

Projekta nosaukums: "Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”

Projekta numurs: 16-00-A019.400-000004

Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma

19.4. „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

Biedrībai "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" piešķirtais finansējums visam periodam - 185 981,96 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests