1. kārtas LEADER projektu VRG vērtēšanas rezultāti

02.07.2024.

Ir noslēgusies 1. kārtas LEADER projektu iesniegumu vērtēšana vietējā rīcības grupā, un 12. jūnijā biedrības padome apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu sarindojumu. Pozitīvus atzinumus ieguvušie projekti ir iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

VRG vērtēšanas rezultāti

Noslēgusies LEADER 2. kārtas pieteikumu iesniegšana

26.06.2024.

Š.g. 20. jūnijā noslēdzās LEADER projektu pieteikumu iesniegšana konkursa 2. kārtā. Pavisam tika iesniegti 25 projekti:

Rīcībā 2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība - 12 pieteikumi, pieejamais finansējums - 210 000 EUR, pieprasītais finansējums - 276 744,71 EUR

Sākas Mazo projektu konkursa pasākumu īstenošana

24.05.2024.

1. jūnijā viesu namā "Ausmas", Ērģemes pagastā, Valkaas novadā, notiks pirmais pasākums - "Vasaras ieskaņas Omuļos". Pasākumu organizē biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm" sadarbībā ar viesu namu "Ausmas".

Afiša

2. jūnijā Sedas pilsētas stadionā notiks Bērnu svētki. Svētkus organizē biedrība "Cerības pakāpiens". 

Mazo projektu konkursa 2024 rezultāti

17.05.2024.

Biedrības padome ir apstiprinājusi Mazo projektu konkursā 2024 iesniegtos pasākumu pieteikumus. Pieteikumi tika iesniegti no visām 16 biedrības darbības teritorijām.

Lai izdodas iecerēties pasākumi!

Pasākumu saraksts

 

Informatīvie semināri par projektu pieteikumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. otrajai kārtai

16.05.2024.

Uzaicinām uz informatīvajiem semināriem par sabiedriskā labuma projektu pieteikumu sagatavošanu LAEDER 2023. - 2027. otrajā kārtā šādās rīcībās:

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas 

Izsludināta LEADER 2. kārta

18.04.2024.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Mazo projektu konkurss 2024

08.04.2024.

Izsludinām ikgadējo Mazo projektu konkursu 2024.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 10. maijs.

Nolikums

Informatīvie semināri par LEADER 2023. - 2027. pirmo kārtu

02.04.2024.

Aicinām esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvajiem semināriem par projektu iesniegumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. pirmajai kārtai.

10.04.2024. plkst. 15.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, novada pašvaldības zālē, Valkas novadā

11.04.2024. plkst. 16.00 Virešu Saieta namā, Smiltenes novadā

15.04.2024. plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

LEADER 1. kārtā izsludinātās rīcības:

Izsludināta LEADER 1. kārta

08.03.2024.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce

08.03.2024.

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce notiks š.g. 26. martā plkst. 15.00, Valkā, bistro "Jumis" Rīgas ielā 12A.

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2023. gadā un biedrības gada pārskata apstiprināšana.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2023. gadā. 

3. Padomes pārvēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

Pages