Vijciema pagasts

Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 26 224,64 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19 208,77 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Mūsdienu prasībām atbilstoša tehniskā aprīkojuma ierīkošana, lai nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi, veicinot Vijciema tautas nama kā Vijciema pagasta kultūras centra attīstību.

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas un mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namā.

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Vijciema pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Vijmalieši”
Finansējums:
ELFLA – 3451 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Vijciema centrā izveidots bērnu rotaļu laukums - uzstādītas jaunas un košas bērnu rotaļu un laukuma iekārtas: atsperšūpoles, rotaļu komplekss, vingrošanas elements un soliņš. Projekta mērķis ir sasniegts, Vijciema pagasta bērni ir nodrošināti ar drošu bērnu rotaļu laukumu, atbilstoši bērnu vecumam un viņu fiziskajai aktivitātei. Rotaļu laukumu turpināsim pilnveidot novietojot soliņus un ierīkojot bruģa klājumu pie soliņiem.

Aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Vijciema pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Vijmalieši”
Finansējums:
ELFLA – 26944,84 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā Vijciema hokeja laukumam ir veikta vienkāršota renovācija, ierīkota mājiņa ģērbtuvēm, iegādāts inventārs hokeja komandai un laukuma apmeklētājiem. Iegādāts arī aprīkojums citām sporta spēlēm – galda tenisam, florbolam, basketbolam, volejbolam, kā arī trenažieri un elektroniskais tablo. Projekta mērķis ir sasniegts, jo vijciemieši ir ļoti aktīvi sportotāji, tagad šīs iespējas ir vēl daudzveidīgākas.