Ēveles pagasts

Seno tradīciju godā celšanas telpas izveide Ēveles muižas klētī un Saietu telpas izveide Ēveles muižas klētī

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
ELFLA – 7782 EUR un 13446 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ēveles muižas klēts, celta 1793. gadā, ir izcils klasicisma arhitektūras piemineklis, kas ir viens no nozīmīgākajiem kultūras objektiem Ēveles pagastā.

Aktīvās brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Ēveles pagastā

Projekta īstenotājs:
Burtnieku novada pašvaldība
Finansējums:
ELFLA –6403 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.