Tauta tērpi un mūzikas aparatūra Brenguļu pagasta deju kolektīvam Dzieti” un Tautas tērpu kolekcijas papildinājums un inventārs ikdienas darbam Brenguļu pagasta deju kolektīvam „Dzieti”

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Dzieti Beverīnai”
Finansējums: 
ELFLA – 5375 EUR un 3723 EUR
Īstenotā rīcība: 
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Beverīnas novada Brenguļos kopš 2011. gada darbojas vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Dzieti”.

Kolektīvu caurvij latviskā dzīvesziņa, un to apliecina ar dažādu projektu atbalstu darinātie tautas tērpi. Izvēloties tērpus, meklēti etnogrāfiski pareizi salikumi, pētīta to nozīme, lai atbilstoši atspoguļotu „Dzietu” būtību.

Ieguldot savus līdzekļus, kā arī piesaistot ELFLA un citu projektu finansējumu, „Dzieti” savā īpašumā ir ieguvuši linu tērpus, pilnu komplektu Vidzemes tērpus, divus Zemgales, Kurzemes un Latgales meitu tērpus, kā arī arheoloģiskos tērpus ar nepieciešamajiem aksesuāriem.

Atzīmējot savu 1. un 3.gada jubileju, „Dzieti” veidojuši un vismaz 10 reizes dažādos Latvijas novados rādījuši teatrālus deju uzvedumus „Kad gribas mīlēt” pēc pašu veidota scenārija. Dejotāju azartiskums un aktivitāte, kā arī krāšņie tautas tērpi ļauj kolektīvam realizēt vispārdrošākās idejas.