Sedas pilsēta

Sedas „Kultūras nama” aprīkojuma un inventāra iegāde

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 7862,08 LVL t.sk. publiskais – 7075,87 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros iegādātas gaismas iekārtas (prožektori skatuves izgaismošanai; dimmerēšanas bloki apgaismošanas dažādošanai; projektors; motorizēts datora ekrāns), skaņas iekārtas (skandas; akustiskā pults ar efektiem; radio mikrofoni ar statīviem), datortehnika (portatīvais dators un daudzfunkcionāls printeris), aizkari un žalūzijas, mēbeles un interjera aprīkojums (modulējami galdi; galds, spoguļi, taburetes, drēbju pakarināmie pasākumu dalībnieku uzturēšanās telpā, apmeklētāju krēsli, datorkrēsli, koridora paklājs).

Bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukuma izveide Sedā

Projekta īstenotājs:
Biedrība "Cerības pakāpiens"
Finansējums:
Kopējais finansējums 22 036.31 EUR, t.sk. publiskais finansējums 19812.21 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Proejkat mērķis: Izveidot sporta un rotaļu aktivitāšu laukumu, tādējādi pilnveidojot Sedas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot iespēju nodarboties ar rotaļu un sporta aktivitātēm izziņu veicinošā un sakārtotā dabas vidē.

Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 15045,25 EUR , t.sk. publiskais finansējums 9069,68 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Sedas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai un nākamajām paaudzēm, pielāgojot vēstures ekspozīcijas un vēstures priekšmetu krājuma telpas un iegādājoties kultūrvēsturisku priekšmetu kolekciju.

Projekta aktivitātes: Sedas kultūras nama 2.stāva telpu vienkāršotā renovācija, padomju laika vēstures priekšmetu kolekcijas iegāde.

Aprīkojuma iegāde Sedas pilsētas kultūrvēsturisko priekšmetu eksponēšanai

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 3000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējumus 2700 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta mērķis: Nodrošināt projekta "Sedas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide" ietvaros iegādāto kultūrvēsturisko priekšmetu kolekciju izcilāko eksemplāru eksponēšanu, garantējot to uzskatāmību, drošību un ilglaicību.

Projekta aktivitāte: stikla vitrīnu iegāde.