Gaujienas pagasts

Gaujiena - mana paradīze (Jāzeps Vītols)

Projekta īstenotājs:
Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
Finansējums:
Kopējais finansējums 13204 LVL, t.sk.publiskais finansējums 11884 LVL
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Gaujienā notiek daudz kultūras pasākumu visa gada garumā, tajā skaitā - brīvdabā. Apskaņošanas aparatūra nodrošina dažādu koncertu, teātra izrāžu, prezentāciju un citu pasākumu kvalitatīvu apskaņošanu, līdz ar to veidojot tos par profesionāli augstvērtīgiem kultūras produktiem.

Apskaņošanas aparatūra regulāri tiek izmantota dažādos pasākumos gan skolās, gan Tautas namā, gan brīvdabas estrādēs. Līdz ar to pierādās šī projekta nepieciešamība un vajadzība.

Aktīvās atpūtas parka ierīkošana

Projekta īstenotājs:
Biedrība „RAVELS”
Finansējums:
Kopējais finansējums 14000 LVL, t.sk. publiskais finansējums 12600 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Ierīkot aktīvās atpūtas parku bērnu, jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, sporta aktivitāšu veicināšanai. Atbalstīt bērnu un jauniešu izrādīto iniciatīvu un vēlmi veidot BMX interešu kopu. Veicināt jauniešu vispārējo fizisko attīstību un veiklību.

BMX riteņbraukšanas treniņu organizēšana un vadīšana sertificēta trenera vadībā. Piedalīšanās sacensībās.