Zvārtavas pagasts

Brīvā laika istaba Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums:
Kopējais finansējums 10199.51 LVL, t.sk. publiskais finansējums 9179.56 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Ir radīta izremontēta un labiekārtota telpa ,kurā iedzīvotāji var radoši izpausties, apgūt jaunas iemaņas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ir augusi iedzīvotāju aktivitāte . Sievietes nāk uz radošo darbnīcu nodarbībām ( auduma puķu izgatavošana, apsveikuma kartiņu gatavošana , filcēšana, adīšana, sutaža brošu gatavošana u.c. ) Katru gadu uz 8.martu tiek rīkotas radošās darbīcās gatavoto darbu izstādes. 2013.gadā izstādē ar saviem darbiem piedalījās 36 autori. Bērniem norisinās tematiskie pasākumi. Vienu reizi mēnesī tiek rīkots zolītes turnīrs ,kuru vidēji apmeklē 14 dalībniekiem.

Norādes Zvārtavas pagasta mājām

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums:
Kopējais finansējums LVL 4428,87,t.sk.publiskais finansējums 3985,99 LVL
Īstenotā rīcība:
Vides sakārtošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Projekta realizācijas rezultātā Zvārtavas pagasta iedzīvotāju mājām tika izgatavota 171 māju norāde, iegādāti 150 norāžu stabi un veikta norāžu montēšana un uzstādīšana .Pie visām Zvārtavas pagasta mājām ir vienota tipa māju norādes, kas atvieglo vajadzīgo objektu atrašanu gan dažādiem apkalpojošiem dienestiem ,gan pašiem iedzīvotājiem. Pagasta iedzīvotāji ir izteikuši pateicību par māju norāžu uzstādīšanu, sevišķi , ja bijusi nepieciešamība izsaukt ātro neatliekamo palīdzību.

Sporta aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums:
Kopējais finansējums 1123.58 LVL, t.sk. publiskais finansējums 1011.22 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai iegādāts sporta inventārs spēļu turnīru organizēšanai (biljards, novuss, galda teniss, galda hokejs, elektroniskais šautriņu dēlis, galda spēles” 5 in 1” un „Latvija” , „Monopols”) un trenažieri ( velotrenažieris un eliptiskais trenažieris) veselīgāka dzīvesveida piekopšanai. Galda spēles un trenažieri ir pieiejami un apgūstami visa vecuma un dzimuma iedzīvotājiem.

Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums:
Kopējais finansējums 2293,67 EUR, t.sk. publiskais finansējums 2293,67 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Izgatavoti tērpi sieviešu vokālajam ansamblim un iegādāta videokamera ar projicēšanas iespējām. Pašdarbības kolektīvs koncertē košos tērpos un uzņemtie pasākumu videoieraksti Zvārtavas pagasta sabiedriskajā dzīvē neklātienē iesaista pensionārus un citur dzīvojošus novadniekus. Kultūras pasākumu videoieraksti tiks saglabāti nākamajām paaudzēm.

Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā

Projekta īstenotājs:
Valkas novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 11 414,70 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8490,28 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Mūsdienu prasībām atbilstošas skaņas aparatūras, gaismu aparatūras komplekta un datu projektora iegāde un uzstādīšana Mierkalna tautas namā. Vietējiem iedzīvotājiem nodrošināta brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīga, kvalitatīva un daudzveidīga norise, attīstīšana, pilnveidošana un baudīšana. Veicināta Mierkalna tautas nama kā Zvārtavas pagasta kultūras centra attīstība.

Tautas tērpi Ozolu pamatskolas deju kolektīvam

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Atrodi laiku sev”
Finansējums:
Kopējais finansējums 2988,80 eiro, t.sk. publiskais finansējums 2988,80 eiro
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Ozolu pamatskolas deju kolektīvam izgatavoti tautas tērpi 8 pāriem. Jaunajos tērpos Ozolu pamatskolas deju kolektīvs piedalījās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā. Dejotāji ar deju priekšnesumiem uzstājās Rīgā atpūtas kompleksā „Lido”, Zvārtavas pagasta pašdarbības pasākumos, Valkas novada deju skatē un koncertos,tādējādi veicinot skolēnu iesaisti mūsdienu kultūras procesos un tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.