Plāņu pagasts

Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža kultūrvēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 478.99 LVL, t. sk. publiskais finansējums 395.04 LVL
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Projekta īstenošanas rezultātā ir papildināts kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai nepieciešamais materiālais aprīkojums – iegādāta multimediju aprīkojuma tehnika: digitālā fotokamera un daudzfunkcionāls televizors. Tas dod iespēju realizēt līdz šim nebijušus pasākumus, nodrošinot kvalitatīvus un ērtus bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem.

Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saieta nama

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 7727.63 EUR, t.sk. publiskais finansējums 5747.83 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Izveidot brīvdabas pasākumu vietu pie saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta aktivitātes: Brīvdabas pasākumu vietas / estrādes grīdas un skatītāju solu/ izbūve

Kā sasniegts projekta mērķis:

Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saielta nama - 2.kārta

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 17 723.62 EUR. t.sk. publiskais finansējums 12450.00 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Pabeigt brīvdabas pasākumu vietu pie Jaunklidža saieta nama, lai nodrošinātu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Strenču novada iedzīvotājiem un viesiem

Projekta aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde estrādes būvei; estrādes izbūve; apmeklētāju krēslu iegāde.

Kā sasniegts projekta mērķis: projekts patreiz tiek ieviests.