Strenču pilsēta

Tautas interešu nama telpu izveide Strenču pilsētā

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 69091,54 LVL, t.sk. publiskais finansējums 16000,20 LVL
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izremontētas telpas bibliotēkas pakalpojumu dažādošanai, interneta pieejas paplašināšanai, dažādu aktivitāšu nodrošināšanai, izstāžu, ekspozīciju rīkošanai, nodarbību, radošo darbnīcu, tematisku pasākumu u.c. norisei, saimnieciskās telpas pasākumu nodrošināšanai. Izbūvēts jauns ieejas mezgls un lifts ar pacēlāju atvieglotai pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Labiekārtota ēkas fasādes daļa – iesēts zālāj, uzstādīta velonovietne, soliņi un atkritumu urnas.

Strenču tautas interešu nama aprīkojuma un inventāra iegāde

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Kopējais finansējums 1134104 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8107.48 EUR
Īstenotā rīcība:
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir multifunkcionāla interešu centra izveide Strenču tautas interešu namā, lai pilnveidotu novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta aktivitātes: žalūziju izgatavošana, piegāde,uzstādīšana; mēbeļu, interjera aprīkojuma un mazās sadzīves tehnikas iegāde un uzstādīšana; stratēģisko un galda spēļu piegāde.

Radīta viena darbavieta - Tautas interešu nama vadītājs.

Latviešu tautas tērpu iegāde Strenču novada deju kolektīvam

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Šūpolēs”
Finansējums:
ELFLA – 7115 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana

Projekta gaitā jaunus tautas tērpus ieguva divi novada deju kolektīvi - vidējās paaudzes deju kopa “Tīne” un Strenču kultūras centra jauniešu deju kolektīvs. Jaunie tērpi papildināja jau morāli un fiziski novecojušo tautas tērpu krātuvi , bet galvenais projekta ieguvums - esam radījuši savus, tieši Strenču novadu raksturojošu tautas tērpa brunču rakstus, kurus, ieaustus jaunajos tērpos, ar lepnumu valkājam.

Lai skan Strenču pūtēju orķestris

Projekta īstenotājs:
Biedrība „Šūpolēs”
Finansējums:
ELFLA – 12694 EUR
Īstenotā rīcība:
Kultūras mantojuma saglabāšana un pilnveidošana.

Īstenojot projektu Strenču pūtēju orķestra instrumentu bāze papildināta ar jauniem kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem instrumentiem. Mežrags, piccolo flauta, alta un baritona saksofoni, eifonijs, tuba, bungu komplekts, šķīvji un basa pastiprinātājs lieliski uzlabo Strenču Pūtēju orķestra skaņas kvalitāti, stimulē apgūt kvalitatīvu instrumentu spēli topošajiem mūziķiem un nodrošina Dziesmu svētku tradīciju orķestra muzicēšanā saglabāšanu.