Mazo projektu konkursa 2024 rezultāti

Biedrības padome ir apstiprinājusi Mazo projektu konkursā 2024 iesniegtos pasākumu pieteikumus. Pieteikumi tika iesniegti no visām 16 biedrības darbības teritorijām.

Lai izdodas iecerēties pasākumi!

Pasākumu saraksts

 

Informatīvie semināri par projektu pieteikumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. otrajai kārtai

Uzaicinām uz informatīvajiem semināriem par sabiedriskā labuma projektu pieteikumu sagatavošanu LAEDER 2023. - 2027. otrajā kārtā šādās rīcībās:

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas 

24. maijā plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

28. maijā plkst. 16.00 Gaujienas muižas pilī, Smiltenes novadā

Izsludināta LEADER 2. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Sludinājums

Mazo projektu konkurss 2024

Izsludinām ikgadējo Mazo projektu konkursu 2024.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2024. gada 10. maijs.

Nolikums

Informatīvie semināri par LEADER 2023. - 2027. pirmo kārtu

Aicinām esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvajiem semināriem par projektu iesniegumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. pirmajai kārtai.

10.04.2024. plkst. 15.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, novada pašvaldības zālē, Valkas novadā

11.04.2024. plkst. 16.00 Virešu Saieta namā, Smiltenes novadā

15.04.2024. plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

LEADER 1. kārtā izsludinātās rīcības:

1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū;

1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība

Izsludināta LEADER 1. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Sludinājums

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce notiks š.g. 26. martā plkst. 15.00, Valkā, bistro "Jumis" Rīgas ielā 12A.

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2023. gadā un biedrības gada pārskata apstiprināšana.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2023. gadā. 

3. Padomes pārvēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Dižprojekts 2023

Mūsu biedrības izvēlētais projekts "Latvijas Lauku foruma" ikgadējam Dižprojektu konkursam ir Smiltenes novada pašvaldības Grundzāles pagastā īstenotais projekts "Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana".

Lūdzu, atbalstiet mūsu Dižprojektu - atzīmējot "Patīk" un daloties LLF mājas lapā https://laukuforums.lv/lv/archives/16014

Palzmar projekts

VRG stratēģija 2023. - 2027. gadam

Jauno gadu sākam ar jauno biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. - 2027. gadam.

Lai mums visiem izdodas 2024. gada un jaunā perioda projektu ieceres!

Stratēģija

Stratēģiju atlases komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī notiks Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2023.-2027.gadam atlases komitejas sēde, kurā tiks izskatītas biedrības “Darīsim paši!”, nodibinājuma “Madonas novada fonds” un biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” sagatavotās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam.

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre un koordinatore Linda Krūmiņa prezentēs komitejai jauno stratēģiju.

Pages