Ja mums labi klājas, jūtamies kā mājās

Projekta īstenotājs: 
Biedrība „Avotkalni”
Finansējums: 
ELFLA – 3735 EUR
Īstenotā rīcība: 
Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros izveidots bērnu dienas centrs - vieta, kur brīvajā laikā sākumskolas bērniem skolotāju vadībā ir iespēja darboties ar dažādiem informācijas avotiem - grāmatām, enciklopēdijām, mūsdienīgām tehnoloģijām, spēlēt aizraujošas spēles, darboties interešu grupās, rīkot konkursus.

Dienas centrā ir izvietota neliela bibliotēka, attīstošās spēles, komplekts dabaszinību eksperimentiem, dators.