Noslēgusies LEADER 2. kārtas pieteikumu iesniegšana

Š.g. 20. jūnijā noslēdzās LEADER projektu pieteikumu iesniegšana konkursa 2. kārtā. Pavisam tika iesniegti 25 projekti:

Rīcībā 2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība - 12 pieteikumi, pieejamais finansējums - 210 000 EUR, pieprasītais finansējums - 276 744,71 EUR

Rīcībā 2.2. Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai - 8 pieteikumi, pieejamais finansējums - 100 000 EUR, pieprasītais finansējums - 75 047,39 EUR

Rīcībā 2.3. Vietējo kopienu iniciatīvas - 5 pieteikumi, pieejamais finansējums 70 000 EUR, pieprasītais finansējums - 41 213 EUR

Projektu pieteikumi ir nodoti vērtēšanai projektu vērtēšanas komisijai. Līdz 20. jūlijam Biedrības padome pieņems lēmumus par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un virzīšanu tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.