Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce

Biedrības biedru ikgadējā kopsapulce notiks š.g. 26. martā plkst. 15.00, Valkā, bistro "Jumis" Rīgas ielā 12A.

Darba kārtība:

1. Koordinatores L. Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2023. gadā un biedrības gada pārskata apstiprināšana.

2. Padomes priekšsēdētājas A. Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2023. gadā. 

3. Padomes pārvēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Lūgums iepriekš (līdz 22.03.) informēt par savu dalību kopsapulcē. Ja nav iespējams piedalīties, lūdzu, pilnvarojiet citu biedrības biedru, par to iepriekš paziņojot pa e-pastu.

Lūgums iepriekš padomāt arī par kandidatūrām padomei.