Informatīvie semināri par LEADER 2023. - 2027. pirmo kārtu

Aicinām esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvajiem semināriem par projektu iesniegumu gatavošanu LEADER 2023. - 2027. pirmajai kārtai.

10.04.2024. plkst. 15.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, novada pašvaldības zālē, Valkas novadā

11.04.2024. plkst. 16.00 Virešu Saieta namā, Smiltenes novadā

15.04.2024. plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

LEADER 1. kārtā izsludinātās rīcības:

1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū;

1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība

Pieteikumu iesniegšana no 15.04.2024. līdz 15.05.2024.