Noslēgusies LEADER 8. kārta

30.11.2022. noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 8. kārtā rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū". Pavisam ir iesniegti 6 pieteikumi: divi - no Valkas pilsētas un pa vienam no Strenčiem, Ērģemes pagasta, Jērcēnu pagasta un Grundzāles pagasta. Decembrī projektus vērtēs VRG vērtēšanas komisija, bet pēc tam tie tiks iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Izsludināta LEADER 8. kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2022. gada 31. oktobris – 2022. gada 30. novembris

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Esam viesojušies visās biedrības teritorijās Smiltenes un Valkas novados. Turpinājumā apmeklēsim Valmieras novada pagastus  un pilsētas.

Tikšanās Kauguru pagastā, Mūrmuižā, bibliotēkā - 9. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Jērcēnu pagastā, Jērcēnu tautas namā Jērcēnmuižā - 1. novembrī plkst. 16.00

Tikšanās Trikātas pagastā, saieta namā "Depo" - 27. oktobrī plkst. 16.00

Tikšanās Plāņu pagastā, pagasta pārvaldē - 12. oktobrī plkst. 16.00

Tikšanās Strenčos, Strenču bibliotēkā - 28. septembrī plkst. 15.00.

Uzaicinājums uz Zemkopības ministrijas Reģionālo konferenci

Zemkopības ministrijas Reģionālā konference

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada

9. septembrī –  Kocēnu kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Valmieras novads

Konferences programma

Turpinās pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Turpinām apciemot biedrības teritorijas, lai novērtētu šajā plānošanas periodā īstenotos LEADER projektus un apkopotu vietējo iedzīvotāju priekšlikumus nākamajam plānošanas periodam.

29. augustā tikāmies ar Valkas pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem,   NVO un pašvaldības pārstāvjiem.

Plānotās nākamās tikšanās:

14. septembrī plkst. 15.00 Ērģemes pagastā, jaunajā Ērģemes bibliotēkā

21. septembrī plkst. 15.00 Valkas pagastā, Lugažu muižā

23. septembrī plkst. 14.00 Vijciema pagastā, Vijciema tautas namā

Apstiprināti 2022. gada pasākumu pieteikumi

Biedrības padome ir apstiprinājusi "Mazo projektu 2022" - pasākumu pieteikumu - konkursa rezultātus.

Pasākumu saraksts

 

Pasākumu cikls "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Uzsākot "Lauku partnerības ZIEMEĻGAUJA" jaunā plānošanas perioda stratēģijas izstrādi, aicināsim uz tikšanos visu partnerības pagastu un pilsētu aktīvos iedzīvotājus, NVO pārstāvjus, uzņēmējus, kas jau ir iesaistījušies LEADER projektu īstenošanā un vēlētos to darīt arī nākotnē. Pasākuma laikā novērtēsim, kā katrā teritorijā ir veicies ar LEADER projektu īstenošanu līdz šim, un kopīgi padomāsim, ko vēlētos paveikt nākamajā plānošanas periodā.

Tikšanās š. g. 15. jūnijā:

Plkst. 14.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā

Mazo projektu konkurss 2022

Izsludinām ikgadējo pasākumu pieteikumu konkursu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 31.05.2022.

Nolikums

Biedru kopsapulce

Š. g. 30.martā plkst. 14.00 attālināti Zoom platformā notiks biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" ikgadējā biedru kopsapulce.

Darba kārtība:

1. Koordinatores Lindas Krūmiņas atskaite par biedrības finanšu izlietojumu 2021. gadā.

2. Padomes priekšsēdētājas Aldas Zvejnieces atskaite par padomes darbu 2021. gadā.

3. Padomes vēlēšanas.

4. LEADER programmas aktualitātes.

5. Citi jautājumi.

Dižprojekts 2021

Liels paldies visiem, kas atsaucās un atsūtīja ieteikumus, kuru projektu izvēlēties kā Dižprojektu 2021.

Pārliecinoši visvairāk balsu saņēma projekts "Meža dzīvnieku, zivju un citu barotavu izgatavošana ar "FUR^MAN" zīmolu", kas īstenots Trikātas pagastā (10 balsis).

Trīs balsis saņēma projekts "Walk Cafe" Valkā, un pa divām balsīm saņēma projekti "Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos" un "Laivu piestātnes pievadceļa un stāvlaukuma izveide Mācītājmuižas ezera krastmalā" (Trikātas pagastā). 

Pages