Dižprojekts 2022

Katru gadu biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina iesniegt pieteikumus Latvijas partnerību balvai LEADER Dižprojekts – vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijās ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.

Tiek vērtēti iepriekšējā gadā īstenotie LEADER projekti. Mūsu biedrības teritorijā 2022.gadā tika pabeigta deviņu projektu īstenošana, visi no tiem - uzņēmējdarbības projekti. No šiem projektiem ar biedrības padomes akceptu esam izvēlējušies Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības "Jaunciņi" projektu "Uzņēmējdarbības attīstīšana z/s Jaunciņi". 

Informācija par projektu