Pasākums "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!"

Š.g. martā noslēgsim pasākumu ciklu "Tev ir ideja? Mums ir LEADER!". Jaunās SVVA stratēģijas 2023. - 2027.gadam sagatavošanas ietvaros viesosimies šādās teritorijās:

03.03.2023. plkst. 14.00 - Ēveles tautas namā, Ēveles pagastā, Valmieras novadā

09.03.2023. plkst. 18.00 - Brenguļu kultūras un sporta centrā, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā

15.03.2023. plkst. 14.00 - Sedas pilsētas kultūras namā, Sedā, Valmieras novadā

Pasākumi notiks vienlaicīgi ar Valmieras novada pašvaldības rīkotajām iedzīvotāju sapulcēm par līdzdalības iespējām.