Dižprojekts 2023

Mūsu biedrības izvēlētais projekts "Latvijas Lauku foruma" ikgadējam Dižprojektu konkursam ir Smiltenes novada pašvaldības Grundzāles pagastā īstenotais projekts "Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana".

Lūdzu, atbalstiet mūsu Dižprojektu - atzīmējot "Patīk" un daloties LLF mājas lapā https://laukuforums.lv/lv/archives/16014

Palzmar projekts

VRG stratēģija 2023. - 2027. gadam

Jauno gadu sākam ar jauno biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023. - 2027. gadam.

Lai mums visiem izdodas 2024. gada un jaunā perioda projektu ieceres!

Stratēģija

Stratēģiju atlases komitejas sēde

2023. gada 19. oktobrī notiks Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2023.-2027.gadam atlases komitejas sēde, kurā tiks izskatītas biedrības “Darīsim paši!”, nodibinājuma “Madonas novada fonds” un biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” sagatavotās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam.

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre un koordinatore Linda Krūmiņa prezentēs komitejai jauno stratēģiju.

Noslēgusies LEADER 9. kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

11. oktobrī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana LEADER 9. kārtā. Pavisam esam saņēmuši 6 pieteikumus. Pieteikumi iesniegti no šādām teritorijām (plānotās projektu īstenošanas vietas): Trikātas pagasts - 2, Strenči - 1, Plāņu pagasts - 1, Kauguru pagasts - 1, Gaujienas pagasts - 1.

Pieprasītais publiskais finansējums - 133 810,06 EUR.

Vērtēšanas komisija pieteikumus izvērtēs un padome pieņems lēmumu mēneša laikā.

 

 

Izsludināta LEADER 9. kārta

Detalizēts sludinājuma teksts

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks:   2023. gada 11. septembris – 2023. gada 11. oktobris

Mazo projektu konkursa 2023 rezultāti

Biedrības padome ir apstiprinājusi "Mazo projektu konkursa 2023" rezultātus. Finansējumu 150 EUR apmērā ir ieguvuši 13 pieteiktie pasākumi.

Pasākumu saraksts

Mazo projektu konkurss 2023

Izsludinām ikgadējo Mazo projektu (pasākumu pieteikumu) konkursu. Pieteikumu iesniegšana līdz 28.07.2023. Lūdzu, izlasiet nolikumu, jo noteikumos ir izmaiņas!

Nolikums

Stratēģijas apspriešanas darba grupas

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana tuvojas noslēgumam. Esam sagatavojuši jaunās stratēģijas priekšlikumu mūsu darbībai un LEADER projektu īstenošanai līdz 2027. gadam. Nu mums nepieciešama jūsu palīdzība - kopīgi jāapspriež un jāizlemj par rīcībām, atbalsta apjomiem un citiem jautājumiem.

Informācija par Mazo projektu konkursu 2023

Plānojam, ka arī šogad notiks tradicionālais Mazo projektu (pasākumu) konkurss, bet šogad to izsludināsim vēlāk. Līdz š.g. 30. jūnijam pašvaldībām ir jāizvērtē sava līdzdalība biedrībās. Tā kā mūsu biedri ir Valkas, Valmieras un Smiltenes novadu pašvaldības, tad mums jāsagaida to oficiālie lēmumi, jo mūsu konkurss tiek finansēts no pašvaldību samaksātajām biedru naudām. Ceram uz pozitīviem lēmumiem un interesantiem biedrību rīkotajiem pasākumiem vasaras otrajā pusē, rudenī un Ziemassvētku gaidās.

LEADER 8. kārtas projektu konkursa rezultāti

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. 8. kārtā bija iesniegti 6 pieteikumi. No tiem pieci pieteikumi tika nosūtīti tālākai vērtēšanai LAD, bet viens pieteikums nesaņēma minimāli nepieciešano puntu skaitu. LAD ir apstiprinājis trīs pieteikumus, bet viens pieteikums tika noraidīts. Vienu pieteikumu tā iesniedzējs atsauca vērtēšanas laikā.

Apsveicam veiksmīgos projektu pieteicējus - SIA "Rūdolfa dzirnavas" (Strenči), SIA "HEA ASI" (Grundzāles pagasts) un SIA "DentaNata" (Valka)! Novēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Pages