Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas “Divi gadsimti vienotā rakursā” izveide

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Budžets - 971,63 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 874,47 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir Strenču pilsētas vēsturiskā fotomateriāla kā materiālā kultūras mantojuma pārmantošana un popularizēšana.

Projekta ietvaros Strenču pilsētas teritorijā (11 vietās) tiks uzstādīti metāla horizontālie stendi ar fotogrāfiju planšetēm, izveidojot vēsturisko foto ekspozīciju.

Projekts tiks īstenotas 2019. gadā.