Uzņēmuma pakalpojumu attīstība izšūšanas un termodrukas pakalpojumu jomā

Projekta īstenotājs: 
SIA "Radošā darbnīca - LIRE"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 10 675,54 EUR, publiskais finansējums – 7472,88 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.2. Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana

Projekta mērķis ir piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas jau esošajām. Rezultātā uzņēmums ilgtermiņā tiks nodrošināts ar daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju un kvalitāti.

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties jaunu šujamašīnu, izšūšanas mašīnu un aprīkojumu termodrukai, lai varētu klientiem piedāvāt jaunus pakalpojumus.

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.