Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos

Projekta īstenotājs: 
Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 29 960 EUR, publiskais finansējums – 26 964 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir izbūvēt un labiekārtot universālu sporta laukumu Strenčos, tādējādi pilnveidojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas priekšnoteikumus - radot jaunu sporta aktivitāšu (tenisa, spīdmintona, volejbola, basketbola spēles) iespējas tām piemērotā un sakārtotā vidē, kā arī nodrošinot pieejamu aktīvās atpūtas vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Projekta ietvaros Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijā izveidota jauna sabiedriska vieta aktīva brīvā laika pavadīšanai Strenčos, tādējādi popularizējot dažādas sportiskas aktivitātes garīgās labsajūtas un fiziskās veselības nostiprināšanai, sociālās saskarsmes un integrācijas veicināšanai, ka arī atpūtai, ar mērķi iesaistīt visu sociālo grupu cilvēkus, nodrošināt tiem iespējami labākus apstākļus un pieejamību sporta nodarbībām.

Projekta īstenošana pabeigta 2017.gada vasarā.

Foto: Ilona Pinzule