Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1.kārta

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Budžets - 29985,22 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 26986,70 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir vides sakārtošana, labiekārtojot Strenču pilsētas parka teritoriju.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota pilsētas parka teritorija.

Projekts tiks īetenots 2019.-2020. gadā.