Padome apstiprina pasākumu pieteikumus

19.oktobrī biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" padome pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu pasākumiem, kuru pieteikumi tika iesniegti mazo projektu konkursā 2016.

Finansējums 140 EUR apmērā piešķirts šādiem pasākumiem:

Nr. Teritorija Iesniedzējs Atbildīgā persona Pasākuma nosaukums Datums Vieta Finansējuma izlietojums
1. Seda B-ba "Cerības pakāpiens" Ulla Grīnberga "Satikšanās ziemā" 30.12. Sedas KN Zāles noformējums, transporta
izdevumi, mākslinieka honorārs, tējas galds 
2. Vijciema pagasts B-ba "Vijmalieši" Juris Kalniņš "Vijciema pagasta gada balva
kultūrā un sportā"
"Sportojam kopā"
Novembrī,
decembrī
Vijciema TN,
sporta zāle
Balvas, diplomi, zupas vārīšana
3. Jērcēnu pagasts B-ba "Esam Jērcēniem" Ginta Gailīte "Ziemas saulgriežu pasaka kopā ar
Gaujas rūķiem"
20.12. Jērcēnmuiža Rūķu darbnīcas, transporta
izdevumi
4. Brenguļu pagasts B-ba "Iespēju durvis" Linda Krūmiņa "Es esmu Latvija" 10.-17.11. Brenguļu
sākumskola
Kancelejas preces, balvas, galda klājums
5. Trikātas pagasts B-ba "Iespēju durvis" Linda Krūmiņa Ziemassvētku radošās darbnīcas 09.12. Saieta nams
"Depo"
Materiāli, tējas galds, atalgojums darbnīcu vadītājiem
6. Plāņu pagasts B-ba "Kāre" Rita Zeltīte Treisnere "Baltie Ziemassvētki" 23.12. Plāņu TN Honorārs muzikantiem
7. Valka Valkas-Lugažu ev. lut. Draudze Ligita Sīmane Ziemassvētku eglīte 23.12. Valkas-Lugažu ev.lut. baznīca Dāvanas, saldumu pakas
8. Valkas pagasts SIA "Valkas koks" Ivars Zalužinskis Ziemassvētku pasākums 26.12. Saieta nams "Lugažu muiža" Saldumu pakas
9. Zvārtavas pagasts B-ba "Atrodi laiku sev" Agrita Paulsone Ziemas saulgriežu sagaidīšana 18.12. Mierkalna TN Atlīdzība pasākuma vadītājam, cienasts, alvas pakaviņi
10. Strenči B-ba "Gaujas plostnieki" Jānis Vāvere "Gaujas dabastakas rudens 2016" 23.10. Gaujas dabas taka Kancelejas preces, tēja, uzkodas, balvas 
11. Ērģemes pagasts Z/s "Kārkliņi" Irīda Klaipa "Piparkūku rīts" 20.12. Ērģemes pamatskola Produkti piparkūkām, materiāli radošajām darbnīcām
12. Ēveles pagasts Pensionāru b-ba "Kadiķis" Skaidrīte Kalniņa "Ziemassvētku brīnumu gaidot" 17.11. Ēveles ev.lut. baznīca Mākslinieku ceļa izdevumi, honorārs
13. Gaujienas pagasts B-ba "RAVELS" Inese Muceniece Koncertuzvedums "Kas ir manā
cimdiņā"
16.12. Gaujienas TN Afišas, zāles noformējums, pasākuma vadītāja transporta izdevumi un atalgojums
14. Virešu pagasts Pagasta attīstības grupa "Vireši" Una Reķe "Satin vēsturi kamolā" 17.11. Sikšņu pamatskola Fotogrāfiju izgatavošana, cienasts
15. Kauguru pagasts B-ba "Labāka rītdiena" Evija Jēkabsone "Bluķa vakars" 21.12. Mūrmuiža Cienasts
16. Grundzāles pagasts B-ba "Grundzāle 2010" Inga Ruka Izglītojoši praktisks pasākums "Daba un Visums - mūžam izzināmi" 09.12. Grundzāles KN Lekcijas apmaksa, materiāli aktivitātēm, cienasts