Noslēgusies LEADER 2.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests ir pabeidzis LEADER projektu konkursa 2.kārtas iesniegumu vērtēšanu.

Jau iepriekš apstiprinātajiem uzņēmējdarbības projektiem ir pievienojušies šādi projekti:

  1. „Iekārtu iegāde produkcijas kvalitātes uzlabošanai un jaunu produktu radīšanai”, iesniedzējs – SIA „R Chocolate” (Trikātas pagasts), publiskais finansējums – 13 959,40 EUR
  2. „Betona produktu ražošanas darbnīca”, iesniedzējs – SIA „Silta saule” (Gaujienas pagasts), publiskais finansējums – 35 000 EUR
  3. „SIA Speed up Bike velosipēdu ražošanas attīstīšana”, iesniedzējs – SIA „Speed up Bike” (Kauguru pagasts), publiskais finansējums – 2233 EUR
  4. „Viesu nama "Bergervilla" izveide vēsturiskajā Medību pils ēkā Vijciemā”, iesniedzējs – Agneta Kīta, publiskais finansējums – 34 995,84 EUR
  5. „Atpūtas mājas "Migliņas" izbūve un aprīkošana”, iesniedzējs – SIA „Migliņas” (Kauguru pagasts), publiskais finansējums – 34 999,99 EUR
  6. „Atpūta uz āķa”, iesniedzējs – SIA „Volanti” (Kauguru pagasts), publiskais finansējums – 5010,50 EUR
  7. „Teritorijas labiekārtošana tūrisma uzņēmuma attīstība”, iesniedzējs – SIA „Roksalana” (Kauguru pagasts), publiskais finansējums – 35 000 EUR
  8. „Veikparka izveide Valkā”, iesniedzējs – Raivo Rjabkovs, publiskais finansējums – 34 879,81 EUR

Apsveicam un novēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Statistika par 2.kārtas projektu vērtējumiem:

Pavisam 2.kārtā tika iesniegti 45 projektu iesniegumi.

VRG un LAD apstiprināti – 23

Noraidīti finanšu trūkuma dēļ – 10

VRG noraidīti – 7

LAD noraidīti – 4

Atsaukts – 1