LEADER 6. kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" projektu vērtēšanas komisija ir pabeigusi LEADER 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu. Š.g. 14. janvārī notika biedrības padomes sēde, kas apstiprināja vērtēšanas rezultātus un projektu iesniegumu sarindojumu. Projektu vērtēšanas rezultāti un dokumenti ir iesniegti lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai.

LEADER 6. kārtas rezultāti