LEADER 2.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti

Pateicamies visiem pretendentiem par iesniegtajiem projektiem!

Biedrības "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" projektu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visu iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un biedrības padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu gala vērtējumu un sarindojumu. 

Visi projektu pieteikumi ir iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Oficiālo lēmumu pretendenti saņems no Lauku atbalsta dienesta.

Projektu sarindojuma saraksts