LAD apstiprinājis pirmos projektus

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirmos biedrībai iesniegtos projektus:

  1. „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”, iesniedzējs – Apes novada dome, attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR, publiskais finansējums – 27 000 EUR;
  2. „Amatniecības iemaņu apguves centrs Zvārtavas pagastā”, iesniedzējs – Valkas novada dome, attiecināmās izmaksas – 16 903,61 EUR, publiskais finansējums – 15 213,25 EUR;
  3. „Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība”, iesniedzējs – Beverīnas novada dome, attiecināmās izmaksas – 19 997,22 EUR, publiskais finansējums – 17 997,50 EUR;
  4. „Universāla sporta laukuma ierīkošana Strenčos”, iesniedzējs – VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, attiecināmās izmaksas – 29 960 EUR, publiskais finansējums – 26 964 EUR;
  5. „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”, iesniedzējs – Smiltenes novada dome, attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR, publiskais finansējums – 27 000 EUR;
  6. „Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā”, iesniedzējs – Valkas novada dome, attiecināmās izmaksas – 5024 EUR, publiskais finansējums – 4521,60 EUR;
  7. „Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana”, iesniedzējs – biedrība „Turnava”, attiecināmās izmaksas – 29 969,53 EUR, publiskais finansējums – 26 972,58 EUR.

Apsveicam un novēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Projektu vērtēšana turpinās, un pārējiem iesniedzējiem oficiālās atbildes no LAD vajadzētu saņemt līdz septembra beigām.