Izsludināta LEADER projektu pieteikumu konkursa 3.kārta

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Pilns sludinājuma teksts

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1               Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai

Rīcība 1.1.       Jaunu produktu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums –41 122,85 EUR

Rīcība 1.2.         Jaunu pakalpojumu radīšana un esošo attīstīšana – paredzētais finansējums – 35 000 EUR

Piezīme:  Rīcībās 1.1. un 1.2. trešajā kārtā netiks atbalstīti būvniecības projekti.

Rīcība 1.3.            Vietējo produktu realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 35 000 EUR

Mērķis 2               Kvalitatīvas dzīves vides veidošana

Rīcība 2.2.       Saturīga brīvā laika pavadīšana – paredzētais finansējums – 72 000 EUR