Investīcijas viesu nama "Purgaiļi" uzņēmējdarbības konkurences paaugstināšanai

Projekta īstenotājs: 
SIA MENERGO
Finansējums: 
Budžets - 13566,25 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 9496,37 EUR
Īstenotā rīcība: 
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis - veicināt kvalitatīva tūrisma produkta attīstību, pakalpojumu kvalitātes celšanai un pieejamības nodrošināšanai vietējās attīstības sekmēšanai lauku apvidū.

Projekts ietvaros iegādātas virtuves iekārtas.