Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā.

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Orientēšanās sporta klubs "Azimuts""
Finansējums: 
Budžets - 17558,33 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 15802,49 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju sportisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu kopābūšanu sportojot svaigā gaisā un nodrošināt daudzveidīga
sporta inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem.

Projekta ietvaros tika iegādāts orientēšanās un slēpošanas sporta inventārs.

Projekts īstenots 2020. gadā.