Informācija par LEADER 7. kārtā iesniegtajiem pieteikumiem

15.12.2021. noslēdzās pieteikumu iesniegšana LEADER projektu konkursa 7. kārtā. Pavisam ir iesniegti 34 pieteikumi.

Rīcība "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū" - 20 pieteikumi - pieprasītais publiskais finansējums - 359 202,85 EUR (pieejams - 324 624,16 EUR)

Rīcība "Vides sakārtošana" - 14 pieteikumi - pieprasītais publiskais finansējums - 325 930,05 EUR (pieejams - 241 551,13 EUR)

Aktivitāte pa teritorijām (iesniegto pieteikumu skaits): 

Valka 4
Valkas pagasts 4
Zvārtavas pagasts 1
Vijciema pagasts 2
Ērģemes pagasts 7
Strenči 2
Seda 0
Jērcēnu pagasts 2
Plāņu pagasts 0
Ēveles pagasts 1
Trikātas pagasts 2
Brenguļu pagasts 2
Kauguru pagasts 2
Grundzāles pagasts 2
Virešu pagasts 2
Gaujienas pagasts 1