Dzīves kvalitātes uzlabošana mājas apstākļos pacientiem ar pēdu problēmām

Projekta īstenotājs: 
Alise Valaine-Kalniņa
Finansējums: 
Budžets - 4524,50 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 3167,15 EUR
Īstenotā rīcība: 
1.4. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

Projekta mērķis ir sniegt ārstniecisko pēdu aprūpi pacientam mājās, uzlabojot viņa veselību un dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros tika iegādāts podologa aprūpes komplekts mājas vizītēm un autoklāvs instrumentu sterilizācijai.

Projekts īstenots 2019. gadā.