Darbnīca "Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās"

Šī gada 24. un 25.septembrī starptautiskā sadarbības projekta Nr.18-00-A019.333-000014 “Sēņu ceļš” ietvaros norisinājās darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”. Darbnīca notika sadarbības partnera – biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” teritorijā – Valkas un Strenču novados.

 Pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja zemnieku saimniecību “Krastiņi”, Valkas novadā, kura atrodas Gaujas ielejā – dabas lieguma un dabas parka zonas aizsargājamajā apvidū. Tajā biologs, dabas aizsardzības eksperts, Viesturs Lārmanis stāstīja par Latvijā esošajām aizsargājamajām teritorijām un saimniekošanu tajās kā arī par meža nekoksnes resursu vākšanu un izmantošanu. Dienas gaitā tika apskatīta saimniecības teritorija, dalībnieki iepazīstināti ar saimniekošanas veidiem un bioloģisko daudzveidību Gaujas ielejas mežos un pļavās. Vakarpusē tika apmeklēta Vijciema čiekurkalte, kurā no čiekuriem tiek iegūtas sēklas jaunu mežu sēšanai.

Otrajā dienā dalībnieki devās uz Strenču novada zemnieku saimniecību “Laidavas”, kura atrodas dabas liegumā “Sedas purvs”. Tās īpašnieks, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas mežzinis - Jānis Ence dalījās ar pieredzi par saimniekošanas un meža nekoksnes resursu vākšanas iespējām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta un dabas lieguma „Sedas purvs” teritorijā. Dalībnieki iepazinās ar piedāvātajiem pakalpojumiem tūristiem un klātienē apmeklēja purva teritoriju un putnu vērošanas torni. Tāpat dalībnieki norādīja, ka ir ieguvuši papildu informāciju par iespējām finansējuma piesaistei, lai pilnvērtīgi saimniekotu aizsargājamā teritorijā.

Dienas noslēgumā dalībnieki dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi un atzina, ka iepazīt citu saimniekošanas pieredzi ir vērtīgi un noderīgi!

Foto - fotogrāfiju autore - Gunta Smane

Foto - fotogrāfiju autore - Gunta Smane

Foto - fotogrāfiju autors - Jānis Ence