Mēs atrodamies

Kontakti

Biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"

Adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730

Tālr. nr.: +371 29163859

Apmeklētāju pieņemšana: otrdienās 9:00-12:00, vai citos iepriekš saskaņotos laikos

E-pasts: ziemelgauja@gmail.com

Koordinatore, Administratīvā vadītāja Linda Krūmiņa: +371 29163859
Administratīvās vadītājas asistente Dagnija Ūdre: +371 29219477

Reģ.Nr.40008107864
Banka: a/s Swedbank
Konta Nr.LV08HABA0551015086186