Strenču pilsēta

Brīvdabas skatuves izveidošana Strenčos

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 20000 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 18000 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis - uzlabot kultūras infrastruktūru, izveidojot jaunu brīvdabas skatuvi.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta brīvdabas skatuve.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā. 

Vēsturisko fotogrāfiju ekspozīcijas “Divi gadsimti vienotā rakursā” izveide

Projekta īstenotājs:
Strenču novada dome
Finansējums:
Budžets - 971,63 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 874,47 EUR
Īstenotā rīcība:
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir Strenču pilsētas vēsturiskā fotomateriāla kā materiālā kultūras mantojuma pārmantošana un popularizēšana.

Projekta ietvaros Strenču pilsētas teritorijā (11 vietās) tiks uzstādīti metāla horizontālie stendi ar fotogrāfiju planšetēm, izveidojot vēsturisko foto ekspozīciju.

Projekts tiks īstenotas 2019. gadā. 

Pages