Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 10661,87 EUR, publiskais finansējums – 9595,68 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību un vides pievilcību, uzstādot vienotas norāžu zīmes oficiālajās Strenču novada ģerboņa krāsās. 

Projekta ietvaros tiks uzstādītas 188 norāžu zīmes uz 30 stabiem Strenču novada pilsētu (Strenču, Sedas) ielu krustojumos un pagastu (Jērcēnu, Plāņu) centros un objektu tuvumā.

Projekts īstenots 2016.gada novembrī.

Foto: Iveta Ence