Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas – 29 771 EUR, publiskais finansējums – 26793,90 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.1. Vides sakārtošana

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu pilsētas publisko ārtelpu,  izveidojot jaunu tirgošanās un rekreācijas vietu Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā.        

Projekta ietvaros tika veikta teritorijas apzaļumošana visā laukuma platībā, 3 tirdzniecības nojumju uzstādīšana, tirgošanās laukuma bruģēšana, gājēju celiņu ierīkošana un satiksmes līdzekļu uzstādīšana saskaņā ar būvprojektu. Padarot šo pilsētas daļu pieejamu ikvienam pilsētas iedzīvoajam, tas var  kļūt par priekšnosacījumu jaunu tradīciju iedibināšanai un citu ar teritorijas pamatfunkciju saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta īstenošana tika pabeigta 2017.gada augustā.

Foto: Ginta Gailīte