Uzaicinājums piedalīties forumā

Šī gada 17. oktobrī Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules Dabas fonds organizē forumu par dabas saglabāšanas talkām un brīvprātīgo darbu. Aicināti piedalīties pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kuri savā darbā saskaras ar brīvprātīgo darbu un talkām dabas un vides sakopšanas pasākumu kontekstā un varētu dalīties pieredzē. Pasākuma gaitā plānots arī darba grupās diskutēt par nepieciešamību veidot informācijas apmaiņas platformu, lai varētu šādām talkām un pasākumiem piesaistīt arī dalībniekus no malas.

Foruma programma