Uzaicinājums piedalīties floristikas darbnīcā

Aicinām piedalīties floristikas darbnīcā  "Dabas skaistums dabā un mūsmājās"

Izsludinām pieteikšanos  2 dienu praktiskai floristikas darbnīcai LEADER starpvalstu sadarbības projektā - „Sēņu ceļš” mazajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem un amatniekiem no Gulbenes, Daugavpils, Ilūkstes, Ropažu, Garkalnes, Strenču, Beverīnas novadiem, Smiltenes novada Grundzāles pagasta, Burtnieku novada Ēveles pagasta, Valkas novada Valkas pilsētas, Valkas pagasta, Ērģemes pagasta, Vijciema un Zvārtavas pagastiem, Apes novada   Gaujienas un Virešu pagastiem.

Norises laiks: 21.09.- 22.09.2018.

Norises vieta:  Viesu nams “Upesrūķi”, Skuķīši, Garkalnes novads (http://upesruki.lv/)

Pieteikšanās līdz 14.09.2018.

Darba kārtība

Projekta "Sēņu ceļš" mērķi: 

Izveidot starptautisku "Sēņu ceļu" - savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mērķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.

Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu.

Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Mācību tēmas:

- Augi un materiāli dabā, to ievākšanas laiki, metodika. Dabas materiālu iepazīšana.

- Materiālu vākšana. Dažādu materiālu izmantošana, vākšanas pamatprincipi.

- Klūgu bumbas gatavošana.

- Parafīna darba izstrāde ar dažādiem materiāliem.

- Dekoru gatavošana.

 
Dalība  darbnīcā ir bez maksas. Iespējama arī transporta izdevumu apmaksa.

Dalībnieku skaits ir ierobežots!

Vairāk informācijas par pasākumu un pieteikšanās pa tālruni 29219477 (Dagnija Ūdre) vai rakstot uz e-pastu: ziemelgauja@gmail.com.