Turpinās LEADER 2.kārtas projektu vērtēšana

Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt LEADER 2.kārtas projektus.

Ir apstiprināti visi 2.1. rīcībā „Vides sakārtošana” iesniegtie projekti, kam pietika plānotā finansējuma:

  1. „Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskajā baznīcā”, iesniedzējs – Strenču ev.  lut. draudze, publiskais finansējums – 18 905,15 EUR;
  2. „Trikātas ezera krasta teritorijas labiekārtošana un attīstīšana”, iesniedzējs –  Jānis Ločmelis, publiskais finansējums – 26 856,98 EUR;
  3. „Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana”, iesniedzējs – Valkas-Lugažu ev. lut. draudze, publiskais finansējums – 7731,86 EUR.

Ir pabeigta arī projektu vērtēšana 2.3. rīcībā „Kultūras un tradīciju kopšana”. Jau iepriekš apstiprinātajiem projektiem ir pievienojušies šādi projekti:

  1. „Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”, iesniedzējs – biedrība „Grundzāle 2010”, publiskais finansējums – 7056,72 EUR;
  2. „Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!”, iesniedzējs – biedrība „Vijciema Jauniešu dome”, publiskais finansējums – 1652,01 EUR;
  3. „Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras grupai "Nāburgi"”, iesniedzējs – biedrība „Valkas Dāmu klubs”, publiskais finansējums - 2146,50 EUR;
  4. „Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim”, iesniedzējs – biedrība „Atbalsts Valkai”, publiskais finansējums – 2430 EUR.

LAD turpina vērtēt vēl lielāku daļu uzņēmējdarbības projektu. Iepriekšējā nedēļā pozitīvu lēmumu ir saņēmuši trīs projekti:

  1. „Aktīvā atpūta ZS "Laidavas"”, iesniedzējs - Valkas rajona J.Ences ZS "Laidavas", (Jērcēnu pagasts), publiskais finansējums – 13 223,46 EUR;
  2. „Rehabilitācijas inventāra un tehnisko palīglīdzekļu iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai”, iesniedzējs – Evija Jēkabsone (Kauguru pagasts), publiskais finansējums - 8604,05 EUR;
  3. „Padziļinātas kokapstrādes attīstīšana, iegādājoties formātzāģmašīnu”, iesniedzējs – Ģirts Vizulis (Plāņu pagasts), publiskais finansējums - 5718,52 EUR.

Apsveicam un novēlam veiksmi projektu īstenošanā!