Tautas tērpi Strenču novada pašdarbības kolektīviem

Projekta īstenotājs: 
Biedrība "Šūpolēs"
Finansējums: 
Attiecināmās izmaksas - 6468,62 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5821,75 EUR, cits līdzfinansējums - 646,86 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.3. Kultūras un tradīciju kopšana

Projekta mērķis ir, gatavojoties 2018.gada Dziesmu un deju svētkiem, nodrošināt Strenču novada pašdarbības kolektīvus ar Strenču novadu raksturojošiem tautas tērpiem.

Projekta ietvaros iegādātas tautas tērpu komplektu daļas 4 pašdarbības kolektīviem.

Projekta īstenošana pabeigta 2018.gada jūnijā.