Semināri LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Semināru norises laiki un vietas:

20.03.2017. plkst.15.00, Strenčos, Strenču pilsētas bibliotēkā, Pulkveža Zemitāna ielā 5, 2.stāvā

21.03.2017. plkst. 11.00, Apes novada Virešos, Saieta namā

22.03.2017. plkst. 14.30, Beverīnas novada Kauguru pagasta Kauguru kultūras namā

03.04.2017. plkst. 11.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē

Plānotā darba kārtība: 

  1. Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam  projektu konkursa 2.kārtā izsludinātās rīcības, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.
  2.  Projektu iesnieguma sagatavošana atbilstoši MK 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 (ar grozījumiem), kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana;

- Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;

- Būvniecības dokumentu sagatavošana;

- Projekta iesnieguma veidlapas un pavaddokumentu noformēšana un iesniegšana.

  1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un kārtība.
  2. Projektu ieviešanas nosacījumi.
  3.  Diskusijas, atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.

Plānotais semināra ilgums – 3 stundas.

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com