Rotaļkonstrukciju uzstādīšana Strenču pilsētā

Projekta īstenotājs: 
Strenču novada dome
Finansējums: 
Budžets - 24691,95 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 22222,76 EUR
Īstenotā rīcība: 
2.2. Saturīga brīvā laika pavadīšana

Projekta mērķis ir paplašināt bērnu un ģimeņu ar bērniem kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas brīvā dabā.

Projekta ietvaros tiks iekārtots rotaļu laukums.

Projekts tiks īstenots 2019.-2020. gadā.